Senaste uppdatering: 26 februari 2013 – Dresden 2013

Sänkningen av Wilhelm Gustloff den 30 januari 1945 och bombningen av Dresden den 13 till 15 februari samma år, är två krigstragedier som hör till historiens mest fruktansvärda övergrepp mot civila. Dessa händelser har länge nedtonats, bagatelliserats eller ignorerats. Det har i praktiken inte varit tillåtet att tala om dem öppet och offentligt.

Men under de senaste åren har det skett stora förändringar. De här händelserna – liksom fördrivningen av 12 miljoner tyskar (som inbegrep 2 miljoner döda och minst 1,9 miljoner våldtagna kvinnor och flickor) från krigsslutet fram till 1947 – har äntligen trängt upp till ytan. Runtom i Europa växer medvetenheten om både omfattningen och betydelsen av det som hände innan krigsslutet och under åren efteråt.
Även i Sverige.

Två gånger om året samlas människor som vill hedra de döda, vårda deras minne och levandegöra det förflutnas betydelse för framtiden.

Två gånger om året lyser facklorna upp vintermörkret kring minneslunden på Skogskyrkogården i södra Stockholm. För att kunna hålla dessa stämningsfulla ceremonier med tal och blomsternedläggning bildades Dresdenkommittén. Det är här dess hemsida där tidigare ceremonier visas i bild och i förekommande fall också med ljud.