Dresdenkommittén är en liten och förhållandevis anonym, men inte hemlig, grupp med en minimal verksamhet.

Den arbetar inte politiskt och producerar inga politiska artiklar, notiser eller utspel, utöver vad som kan förekomma i publicerat eller länkat material som handlar om dessa båda krigshändelser eller åminnelsen av dem.

Kommitténs syfte är att dels genomföra två ceremonier om året till minne av offren för sänkningen av Wilhelm Gustloff och terrorbombningen av Dresden, och dels att visa omvärlden – främst i bilder, men även med ljud och film/bildspel – att minnet av vad som hänt lever vidare.

Kommittén är bara aktiv inför de två manifestationerna och en kort tid efteråt under arbetet med hemsidan. Däremellan sker normalt inga uppdateringar.

De som känner att det här är meningsfullt och betyder något för dem, och som uppträder(och klär sig) på ett sätt som inte bryter mot den vördnadsfyllda stämningen, samt tar med sig en fackla och en blomma, kan delta. Det visuella är mycket viktigt, eftersom rapporteringen efteråt sker i bilder. En stor och växande deltagarskara är oftast att önska, men om en stor samling brister i genomförandet, kan ett mindre, begränsat deltagande vara bättre.

Fotografen har upphovsrätt till bilderna på hemsidan, och filmarna till filmmaterialet. Vid förfrågan kan Dresdenkommittén bevilja tillstånd (och gör det normalt) att använda bild- eller filmmaterial. Personer som syns på bild försöker vi kontakta före publicering, eller så talar vi med personer som känner dem.